قیر دمیده

نویسنده : کربلایی موضوع : قیر بدون دیدگاه
Spread the love

این قیر از دمیدن هوای داغ به قیر خالص در مرحله آخر عمل تصفیه به دست می‌آید.که علامت اختصاری آن R می باشد.

به طور مثال:قیر۸۰/۲۵ R به معنای قیر دمیده با درجه نرمی ۸۰ و درجه نفوذ ۲۵ می‌باشد.

قیر دمیده شرکت پتروکیان آرتین

قیر دمیده شرکت پتروکیان آرتین

چگونگی مراحل ساخت آن:

  • با دمای ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد توسط لوله‌های سوراخ‌دار به محفظه حاوی قیر این می‌شود.
  • پس از آن اتم‌های هیدروژن موجود در مولکول‌های هیدروکربورهای قیربا اکسیژن هوا ترکیب می‌شود و با تشکیل آب، عمل بسپارش اتفاق می‌افتد.

ویژگی های این قیر:

  • این قیر نسبت به قیر خالص دارای درجه نفوذ کمتری است
  • درجه نرمی بیشتری دارد
  • حساسیت کم تری نسبت به تغییرات دما دارد.

قیر دمیده درچه جایی کاربرد دارد:

  • ساختن ورق‌های پوشش بام
  • باتری اتومبیل
  • اندودکاری

مراحل ساخت این قیر