گاز

نویسنده : کربلایی موضوع : گاز بدون دیدگاه
Spread the love
گاز

گاز در واقع یک مایع قابل تراکمی‌ است که نه تنها به شکل ظرف خود در می‌آید؛ بلکه حجم خود را تا پر کردن آن ظرف نیز گسترش خواهد داد.

وابستگی حرکت اتم‌ها یا مولکول‌های ماده از یکدیگر در حالت این عنصر بسیار کم‌تر از حالت‌های جامد یا مایع‌است. در این حالت از ماده، فاصله‌های مولکول‌ها از یکدیگر بسیار زیاداست و به همین دلیل نیروهای برهم کنش مولکولی در آن بسیار اندک هستند. همین فاصلهٔ زیاد بین ذرات است که آن را از مایع و جامد متمایز می‌کند. این جدایی باعث می‌شود که این عنصر معمولاً بی‌رنگ و نامرئی در نگاه انسان مشاهده گردد.

در حالت گازی نیز مولکول‌ها به‌صورت Random حرکت می‌کنند اما از آنجا که فاصلهٔ آنها از یکدیگر زیاداست تعداد برخوردهای میان آن‌ها بسیار کم‌تر از حالت‌های دیگر ماده‌است.

گازها نیز مانند مایعات و پلاسما از شاره‌ها هستند.

این عنصر خالص ممکن است از اتم ساخته شده‌باشد (مانند نئون)، یا مولکول دواتمی از یک نوع اتم (مانند اکسیژن)، یا مولکول ترکیبی ساخته شده از اتم‌های مختلف (مانند دی اکسید کربن). تعریف جزر میانگین مربّعی سرعت ذرّات گاز: براساس جرم مولی ،ضریب اتمیسیته،دما و دیگر پارامترهای محیطی،سرعت ذرّات یک گاز تفاوت می کند. حتّی سرعت ذرّات یک گاز با گاز دیگر در دما و فشار برابر ،برابر نیست. با تحلیل ابعادی می توان سرعتی برای ذرّات گاز در نظر گرفت که سرعت نرمال یا جذر میانگین مربّعی سرعت نامیده می شود.Vrms.

جستارهای وابسته:

گاز

رفتار ذرات در فاز گاز (اتم‌ها، مولکول‌ها، یا یون‌ها) در غیاب میدان الکتریکی آزادانه در هر سو حرکت می‌کنند.